Reportatge a TV Badalona de “Cóm es fabriquen els rotlles”

Reportatge a TV Badalona de “Cóm es fabriquen els rotlles”.